logo

Výlet do EulerLagrangie (EUL)

2-hodinová interaktivní hra o matematizaci reálného světa odehrávající se na pomezí toho, co lze ještě zvládnout pomocí „selského rozumu“.


Začátek výletu: EulerLangrangie — bájná matematická země, ve které je vše v dokonalé harmonii a všichni se zde mají nejlépe, jak to jen jde s ohledem na ostatní. Na její území zavítali již v dávných dobách babylonští, egyptští, řečtí a mnozí jiní matematičtí průzkumníci. Jenže vždy to byly jen krátké návštěvy a samotná země zůstala až do 18. století zahalena velkým tajemstvím. Prvními skutečnými objeviteli této země byli švýcarský matematik Leonhard Euler a francouzský matematik Joseph–Louis Lagrange. Společně se nebáli vstoupit na území této země a vybaveni správnými nástroji úspěšně zmapovali nejdůležitější místa a ustanovili základní pravidla, kterými se musí všichni její obyvatelé řídit. Od té doby život v EulerLagrangii jenom vzkvétá. Mimochodem, v roce 1926 byl v EulerLagrangii jmenován ministrem energetiky brněnský matematik Otakar Borůvka.

My bychom se mohli společně vydat na krátký výlet do této úžasné země. Má to ale jeden drobný háček — na hranicích visí nápis Nerušte naše optima. Ony totiž již od doby, kdy v čele tamního Ministerstva zahraničí seděl Pál Erdös, platí pro vstup do EulerLagrangie velmi striktní pravidla. Vstup je povolen pouze v případě, že naplánovaný výlet splňuje podmínky optimality, které jsou na hranicích ověřovány ve třech kritériích …